Sprawdzanie SSID i klucza sieciowego

Podczas ręcznego ustawiania połączenia bezprzewodowego konieczne jest określenie m.in. identyfikatora SSID, klucza sieciowego i standardu bezpieczeństwa routera bezprzewodowej sieci LAN. SSID i klucz sieciowy mogą znajdować się na urządzeniach sieciowych. Sprawdź urządzenia przed ustawianiem połączenia. Jeśli standard bezpieczeństwa dla Twojego routera bezprzewodowej sieci LAN to WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, należy uprzednio określić ustawienia uwierzytelniania IEEE 802.1X dla urządzenia (Konfiguracja ustawień uwierzytelniania IEEE 802.1X). Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń sieciowych lub skontaktować się z producentem.
SSID
Nazwa umożliwiająca identyfikację danej sieci bezprzewodowej LAN. Niektóre inne terminy wykorzystywane dla SSID to „nazwa punktu dostępowego” oraz „nazwa sieci”.
Klucz sieciowy
Słowo kluczowe lub hasło wykorzystywane do szyfrowania danych lub uwierzytelniania w sieci. Niektóre inne terminy wykorzystywane dla klucza sieciowego to „klucz szyfrowania”, „klucz WEP”, „tekst szyfrujący WPA/WPA2”, „klucz wstępny (PSK)”.
Protokoły zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (uwierzytelnianie/szyfrowanie)
Rodzaje zabezpieczeń (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Metoda uwierzytelniania (System otwarty/Klucz wspólny/Uwierzytelnianie IEEE 802.1X)
Metoda szyfrowania (TKIP/AES-CCMP)
Nie można użyć <WPA/WPA2-EAP>, jeśli opcja <Sieć przewodowa LAN + sieć bezprzewodowa LAN> jest wybrana z <Wybierz interfejs>.
A13R-02Y