Papier blokuje się w podajniku

Należy sprawdzić lokalizację zacięcia papieru na ekranie, a następnie postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć oryginał.
1
Usuń oryginały z tacy podającej oryginały.
2
Sprawdź, czy oryginał zakleszczył się w pokrywie podajnika.
Otwórz pokrywę podajnika.
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Jeśli nie można usunąć zaciętego oryginału, należy przejść do następnego kroku zamiast używać siły.
3
Sprawdź, czy oryginał nie zakleszczył się w tacce wyprowadzającej oryginał.
Podnieś tacę na oryginały.
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Umieść tacę na oryginały z powrotem na miejscu.
4
Po usunięciu wszystkich zaciętych oryginałów zamknij pokrywę podajnika.
5
Podnieś podajnik i sprawdź, czy znajduje się pod nim zacięty oryginał.
Podnieś podajnik i sprawdź miejsce oznaczone literą .
Jeśli oryginał jest zacięty, delikatnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
6
Umieść podajnik w jego oryginalnym położeniu.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
Zamykając podajnik, należy uważać, by nie narażać oczu na światło emitowane przez szklaną płytę roboczą.
A13R-01L