Paper Feeder PF-D

Formát/Gramáž/Typ papiera
Kapacita zásuviek na papier
550 hárkov (80 g/m² / 75 g/m²)
640 hárkov (64 g/m²)
Iný ako vyššie uvedený papier: Výška 60 mm alebo menej
Rozmery
458 mm x 464 mm x 130 mm
Hmotnosť
Približne 6,1 kg
A13Y-026