Kompatibilita v rámci kancelárie

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe používania zariadenia ekologicky uvedomelým spôsobom.
Používanie režimu spánku na úsporu energie počas pohotovostného režimu
Zariadenie šetrí energiu prepnutím sa do režimu spánku alebo režimu energetickej úspory v dobe, keď sa nepoužíva. Používatelia môžu taktiež šetriť energiu využívaním iba tých funkcií, ktoré potrebujú počas obnovenia činnosti zariadenia z režimu spánku.
A13Y-0R0