Zrušenie úloh odosielania a tlače

Ak na ovládacom paneli stlačíte tlačidlo  (Stop), keď sa spracováva úloha odosielania alebo tlače a zobrazuje sa obrazovka, ktorá vedie k oknám <Odoslať úlohy>/<Úlohy tlače>, odchádzajúca úloha odosielania alebo tlače sa pozastaví a zobrazí sa okno <Odoslať úlohy>/<Úlohy tlače>.
Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo <Zrušiť>.
Obrazovky, ktoré vedú k oknám <Odoslať úlohy>/<Úlohy tlače>
Obrazovka <Domov>
Obrazovka <Tlač>
Hlavné obrazovky (Monitor stavu) (<Kopírovať/Tlačiť>, <Odoslať>, <Prijať>, <Uložiť>, <Spotr. mater./Iné>)
Obrazovka <Visual Message Settings>
Ak na ovládacom paneli stlačíte tlačidlo (Stop), keď sa spracováva úloha odosielania alebo faxová úloha a zobrazuje sa obrazovka <Fax>/<Skenovať a odoslať>, otvorí sa kontextová obrazovka, ktorá priamo zruší prebiehajúcu úlohu. Keď prebieha viac úloh, môžete nastaviť, ktorá úloha sa zruší: buď posledná vytvorená úloha, alebo úloha, ktorá sa práve odosiela. (<Úloha, ktorá sa zruší pri stlačení tlačidla Stop>)
Ak je k dispozícii úloha spustená po stlačení tlačidla (Stop) na ovládacom paneli, daná úloha sa vykoná.
Informácie o rušení úloh z obrazovky <Kopírovať> alebo obrazovky <Fax> nájdete v časti Zrušenie kópírovania alebo Zrušenie odosielania faxov.
A13Y-04J