Konečná úprava pomocou triedenia/zoskupovania

Pri kopírovaní dvoch alebo viacerých kópií z podávača môžete pre poradie výtlačkov vybrať triedenie alebo zoskupovanie. Ak chcete tlačiť v sekvenčnom poradí strán, vyberte položku „Triediť“. Ak chcete tlačiť celky jednotlivých strán, napríklad 10 hárkov z prvej strany, 10 hárkov z druhej strany atď., vyberte položku „Zoskupiť“.
1
Vložte originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte položku <Voľby> na obrazovke základných funkcií kopírovania.Obrazovka základných funkcií kopírovania
4
Stlačte tlačidlo <Konečná úprava>.
5
Stlačte tlačidlo <Triediť (Poradie strán)> alebo <Skupina (Rovnaké strany)>.
6
Stlačte tlačidlo <OK> <Zatvoriť>.
7
Stlačte tlačidlo (Štart).
Spustí sa kopírovanie.
Funkcie záverečnej úpravy možno nebudete môcť používať v závislosti od typu papiera. Hardvérové špecifikácie
V prípade umiestňovania originálov na kopírovaciu dosku
Po stlačení tlačidla <Voľby>  <Tvorba úlohy> na obrazovke základných funkcií kopírovania môžete použiť funkciu triedenia/zoskupovania, aj keď je originál umiestnený na kopírovacej doske.
Vloženie oddeľovača úloh medzi každú stranu počas skupinového výstupu
Ak vyberiete možnosť <Skupina (Rovnaké strany)>, medzi každú skupinu môžete vložiť oddeľovač úloh. Ďalšie informácie nájdete v časti <Oddeľovač úloh medzi skupinami>. <Oddeľovač úloh medzi skupinami>
V prípade konfigurovania nastavení v časti <Prejsť k uloženým súborom>
Funkcie záverečnej úpravy môžete používať iba pri tlači súborov PDF a XPS.
A13Y-05R