Užitočné funkcie kopírovania

Táto časť opisuje užitočné funkcie kopírovania týkajúce úspory papiera a zlepšenie efektívnosti kopírovania.
A13Y-05S