Obrazovka základných funkcií faxovania

Po stlačení tlačidla <Fax> (Obrazovka <Domov>) sa zobrazí obrazovka základných funkcií faxovania.

Miesto určenia

Zobrazuje sa názov miesta určenia, číslo faxu a počet miest určenia, ktorý ste špecifikovali.

<Detaily>

Umožňuje skontrolovať podrobné informácie o mieste určenia, ktoré sa zobrazuje v časti .

<Zmaz. m. ur.>

Umožňuje vymazať miesto určenia, ktoré sa zobrazuje v časti .

<Tónová>

Ak pri špecifikovaní miesta určenia stlačíte toto tlačidlo, vloží sa znak „T“ (tón). Aj keď používate pulznú voľbu, čísla nasledujúce po znaku „T“ sa odošlú s použitím tónovej voľby. Toto tlačidlo stlačte, keď sa používajú faxové informačné služby.

<Tlač. na jeden dotyk>

Umožňuje špecifikovať miesto určenia faxu uložené v tlačidlách na jeden dotyk.

<Telefónny zoznam>

Umožňuje špecifikovať miesto určenia faxu uložené v adresári.

<Zaves.>

Stlačením odošlete faxový dokument ručne. Odosielanie faxov ručne (ručné odosielanie)

<Priame odosielanie>

Stlačením skontrolujete spojenie s faxovým zariadením príjemcu pred skenovaním originálov. Kontrola spojenia s príjemcom pred odosielaním (priame odosielanie)

<Voľby>

Zobrazí všetky tlačidlá nastavenia funkcie. V záujme zvýšenia pohodlia môžete zobraziť často používané tlačidlá nastavenia funkcie v časti .

Tlačidlá nastavenia funkcie

Zobrazujú sa najčastejšie používané tlačidlá z časti <Voľby>. Stav nastavenia sa zobrazuje na tlačidlách. Stlačením tlačidla  môžete tiež zmeniť tlačidlá, ktoré sa zobrazujú.
Ak sa nezobrazuje tlačidlo funkcie, ktorú chcete použiť, stlačte položku <Voľby> a vyberte požadované tlačidlo. Základné operácie na odosielanie faxov

Stav aktuálneho nastavenia a tlačidla nastavení

Zobrazuje stav nastavenia, napríklad rozlíšenie. Nezabudnite potvrdiť nastavenia s cieľom zaistiť správne skenovanie. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte požadované tlačidlo. Základné operácie na odosielanie faxov

<Obľúbené nastavenia>

V tejto časti môžete vopred uložiť často používané nastavenia skenovania a poľahky ich vyvolať v prípade potreby. Uloženie kombinácie často používaných funkcií

Stlačením tejto ikony uložíte aktuálne nastavenia v časti <Obľúbené nastavenia> () a zmeníte tlačidlo, ktoré sa zobrazuje v časti .
Uloženie kombinácie často používaných funkcií
Prispôsobenie obrazovky základných funkcií

<Predošlé nastavenia>

Stlačením vyvoláte vopred špecifikované nastavenia. Vyvolanie predtým použitých nastavení odosielania (predošlé nastavenia)

<R>

Stlačením umožníte použitie tlačidla R. Základné operácie na odosielanie faxov
Môžete skryť adresár a tlačidlá na jeden dotyk s cieľom obmedziť používanie adresára. <Obmedziť používanie adresára>
Niektoré funkcie nemožno kombinovať navzájom. Tlačidlá, ktoré nemožno vybrať, sa zobrazujú svetlosivou farbou.
Celkový počet špecifikovaných miest určenia sa zobrazuje v hornej časti obrazovky.
A13Y-064