Odosielanie a prijímanie faxov prostredníctvom zariadenia (Diaľkové faxovanie)

Ak toto zariadenie špecifikujete ako prenosové, budete môcť odosielať a prijímať faxy z inej multifunkčnej tlačiarne v rovnakej sieti, aj keď nie je vybavená funkciou faxovania. Táto funkcia sa nazýva diaľkové faxovanie. Pri používaní tejto funkcie je možné zariadenie s funkciou faxovania (toto zariadenie) prirovnať k serveru a zariadenie bez funkcie faxovania ku klientskemu zariadeniu. Zdieľaním funkcie faxovania a komunikačných liniek sa znižujú zavádzacie náklady a zaisťuje sa efektívne využitie funkcií faxu.
Pred začatím používania vzdialeného faxu
Aby ste toto zariadenie mohli používať ako serverové, budete musieť najprv špecifikovať nastavenia. <Odoslať> <Nastavenia vzdial. faxu>
Odosielanie faxov
Pri odosielaní faxu musíte obsluhovať iba klientske zariadenie. Serverové zariadenie (toto zariadenie) nie je treba obsluhovať.
Príjem faxu
Pri odosielaní faxu musíte obsluhovať iba klientske zariadenie. Serverové zariadenie (toto zariadenie) nie je treba obsluhovať. <Nastavenia presmerovania>
Informácie o odosielateľovi faxu odoslaného z klientskeho zariadenia sa vytlačia podľa nastavení v serverovom zariadení.<ID VYS. terminálu>
A13Y-075