Úvod

Táto časť popisuje pokyny na použitie príručky Užívateľská príručka, prehlásenia, informácie o autorských právach a ďalšie dôležité informácie pre zákazníkov. Odporúčame, aby ste si túto kapitolu prečítali.

Príručky k stroju

Táto časť popisuje rôzne príručky, v ktorých si môžete prečítať informácie o tom, ako používať príručku Užívateľská príručka (táto príručka) a funkcie a postupy ovládania zariadenia.

Vyhlásenia a autorské práva

Táto časť opisuje vyhlásenia a informácie o autorských právach.
A13Y-000