Obraz

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Orientácia obrazu>
<Auto>, <Vertikálne>, <Horizontálne>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Zoom>
<Vyp.>, <Auto>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Poloha tlače>
<Auto>, <Stred>, <Horný ľavý>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Zobraziť výstrahy>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Zväčšiť oblasť tlače>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Metóda priraďovania>
<Všeobecné>, <Vnímanie>, <Kolorimetria>, <Živá fotografia>, <Profil sťahovania>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Foto korekcia (len farebne)>
<Photo Optimizer PRO>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Korekcia červených očí>
<Korekcia červených očí>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Úroveň kor. červených očí>: <Slabé>, <Štandard>, <Silné>
<Zvýraznenie tvárí>
<Zvýraznenie tvárí>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Úroveň zvýraz. tvárí>: <Slabé>, <Štandard>, <Silné>
<Poltóny>
<Rozlíšenie>, <Gradácia>, <Chybová difúzia>
Áno
Áno
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Kompenzácia sivej>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Konverzia odtieňov sivej>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Rovnaké RGB>
Áno
Áno
Áno
C
Settings for Printer Settings
*1 Označuje položky, ktoré sa zobrazia len vtedy, keď je k dispozícii príslušný voliteľný produkt alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
A13Y-0HW