Hlásenie o výstupe

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<PCL>
<Konfiguračná strana>
<Áno>, <Nie>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zoznam písem>
<Áno>, <Nie>
Áno
Áno
Áno
Nie
<PS>
<Konfiguračná strana>
<Áno>, <Nie>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zoznam písem>
<Áno>, <Nie>
Áno
Áno
Áno
Nie
A13Y-0HK