<Nastavenia vzdial. faxu>

Zadajte na serverovom zariadení nastavenia pre funkciu Vzdialený fax.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Použiť vzdial. fax>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Odoslať>  <Nastavenia faxu> <Nastavenia vzdial. faxu>
Môžete určiť, či chcete použiť zariadenie ako serverové zariadenie pre funkciu vzdialeného faxu.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť vzdial. fax>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Ak chcete zariadenie použiť ako vzdialený faxový server, stlačte tlačidlo <Sieť> nastavte položku <Nastavenia vyčleneného portu> na možnosť <Zap.>.
A13Y-0J7