Volume Settings (Nastavenia hlasitosti)

Zadajte nastavenia pre tóny, ktoré vydáva zariadenie, napríklad tón pri odosielaní alebo prijímaní faxov a tóny potvrdenia upozorňujúce na stav zariadenia.
Podrobné informácie o nastaveniach nájdete v časti Nastavenie zvuku.
Položka na nastavenie zvuku (nastaviť hlasitosť) sa zobrazí po stlačení tlačidla <Nastavenia hlasitosti>.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

Nastavenia pre zariadenia s funkciou faxu

Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Hlasitosť alarmu>
0 až 1 až 3
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Hlasit. monitora>
0 až 1 až 3
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Hlasitosť prich. zvonenia>
0 až 1 až 3
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Upozorn. na prichádz. fax>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
-Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>: Počet zvonení: 1 až 2 až 99
<Ostatné nast. hlasitosti>
<Tón pri vložení>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón pri nespráv. vložení>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón požiad. výmeny kaz.>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón pri zabudn. origináli>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón pri chybe>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón na konci úlohy>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón režimu spánku>: <Zap.>, <Vyp.>
<Tón pri prihlásení>: <Zap.>, <Vyp.>
<Koncový tón PR/VYS z pam.>: <Zap.>,<Vyp.>
<Tón chyby PR/VYS z pam.>: <Zap.>,<Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

Nastavenia pre zariadenia bez funkcie faxu

Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia hlasitosti>
<Tón pri vložení>: <Zap.>,<Vyp.>
<Tón pri nespráv. vložení>: <Zap.>,<Vyp.>
<Tón požiad. výmeny kaz.>: <Zap.>,<Vyp.>
<Tón pri zabudn. origináli>: <Zap.>,<Vyp.>
<Tón pri chybe>: <Zap.>,<Vyp.>
<Tón na konci úlohy>: <Zap.>,<Vyp.>
<Tón režimu spánku>: <Zap.>,<Vyp.>
<Tón pri prihlásení>: <Zap.>,<Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
A13Y-0KH