Nastavenie

Pred použitím jednotlivých funkcií zariadenia je potrebné nastaviť používateľské prostredie. Pred samotným nastavením si najprv overte potrebné procesy.Prípravy potrebné pred používaním

Správcovia a bežní používatelia

Na spravovanie zariadenia sa odporúča vytvoriť používateľský systém s určeným správcom, pod ktorého správou môžu zariadenie používať ďalší, bežní používatelia. Správca určuje pravidlá používania zariadenia a vykonáva dôležité nastavenia, ako je sieťové pripojenie alebo zabezpečenie. Správca podľa potreby poskytuje prístup jednotlivým používateľom.
Počiatočné nastavenie zariadenia (Sprievodca nastavením)
Počiatočné nastavenie zariadenia, ako je dátum, čas a sieťové pripojenie, môžete jednoducho vykonať podľa pokynov na obrazovke. Inštalácia pomocou sprievodcu inštaláciou
A13Y-028