Produktivitāte

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā izmantot iekārtas pirmšķirīgo produktivitāti, lai uzlabotu jūsu uzņēmuma ikdienas darbu.
Iekārtas izmantošana uzreiz pēc tās ieslēgšanas (ātrā palaišana)
Norādot <Ātrās startēšanas iestatījumi galv. strāvai>, tiek samazināts laiks, kas ir nepieciešams iekārtas palaišanai pēc strāvas ieslēgšanas, kas ļauj to ērtāk darbināt.
A13J-0LS