Divpusējais dubultās padeves uztvērējs

Padeves vāks

Atveriet šo vāku, lai izņemtu padevējā iestrēgušus oriģinālus. Padevējā iestrēdzis papīrs

Bīdāmās vadotnes

Regulējiet šīs vadotnes atbilstoši oriģināla platumam.

Oriģinālu padeves tekne

Šeit ievietotie oriģināli tiek automātiski padoti padevējā. Ja ir ievietotas vismaz divas lapas, dokumentus var skenēt nepārtraukti. Oriģinālu novietošana

Dokumentu padeves skenēšanas laukums

Šajā laukumā tiek ieskenēti padevējā ievietotie oriģināli.

Kopēšanas stikls

Lai skenētu grāmatas, biezus dokumentus, plānus dokumentus un citus dokumentus, ko nevar skenēt, izmantojot padevēju, novietojiet tos uz kopēšanas stikla. Oriģinālu novietošana

Oriģinālu izvades teknes pagarinājums

Izvelciet šo teknes pagarinājumu, ja ievietojat lielus dokumentus, lai novērstu to nokrišanu pār padevēja malu.

Oriģinālu atdure

Izvadot liela izmēra oriģinālus, paceļot oriģinālu atduri, tiek novērsta oriģinālu nokrišana no teknes vai pārliekšanās pāri malai.

Oriģinālu izvades tekne

Šeit tiek izvadīti skenētie dokumenti.

Oriģinālu turētājs

Tur oriģinālus, nodrošinot kārtīgu oriģinālu izvadi.
Ja uz kopēšanas stikla ir novietots biezs oriģināls, piemēram, grāmata vai žurnāls, nespiediet padevēju stipri uz leju.
Nelieciet oriģinālu izvades zonā nekādus priekšmetus. Pretējā gadījumā dokumenti var tikt sabojāti.
Regulāri notīriet padevēju un kopēšanas stiklu, lai iegūtu kvalitatīvas izdrukas. Regulāra tīrīšana
A13J-00E