Iekšpuse

Tonera atveres

Ievietojiet šajās atverēs tonera kasetnes: Y (dzeltena) pirmajā atverē no kreisās, tad M (fuksīna), C (ciāna) un K (melna). Tonera kasetnes maiņa

Pārneses bloks

Ja papīrs iesprūdis iekārtas iekšpusē, paceliet pārvietošanas vadotni un izņemiet iestrēgušo papīru. Iestrēgušu lapu izņemšana

Kustības vadotne

Ja iekārtā ir iestrēdzis papīrs, paceliet pārneses bloku un atveriet šo vadotni, lai izņemtu iestrēgušo papīru. Iestrēgušu lapu izņemšana
A13J-00C