Atsevišķi skenētu oriģinālu kopīga kopēšana (uzdevumu salikšana)

Pat ja padevējā vienlaikus ir jāievieto pārāk daudz oriģinālu, varat oriģinālus ieskenēt atsevišķi un kopēt tos kā dokumentu partiju. Oriģināli, kas ir ieskenēti, izmantojot gan padevēju, gan kopēšanas stiklu, arī kopēti var tikt vienlaikus.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Darbu salikšana>  <Aizvērt>.
5
Nospiediet  (Sākt), lai skenētu oriģinālus.
Kad skenēšana ir pabeigta, parādās ekrāns, kas piedāvā jums skenēt nākamo oriģinālu.
6
Novietojiet nākamo oriģinālu un nospiediet  (Sākt), lai to skenētu.
Atkārtojiet šo darbību, līdz ir pabeigta visu oriģinālu skenēšana.
Lai mainītu skenēšanas iestatījumus, nospiediet <Mainīt iestatījumus>.
Iestatījumos <Mainīt iestatījumus> var tikt izmantotas tālāk norādītās funkcijas: Vispirms jāiestata nepieciešamie skenēšanas iestatījumi, jo darbu salikšanas režīma laikā nevar mainīt citas funkcijas.
<Atlasīt krāsu>
<Kop. att.>
<Divpusējs oriģināls>
<Blīvums>
<Oriģināla veids>
Ja kopā ar uzdevumu salikšanas režīmu norādāt režīmu <N uz 1>, izvēlnes <Mainīt iestatījumus> opcijas <Atlasīt krāsu>, <Kop. att.> un <Blīvums> nevar mainīt.
7
Nospiediet <Sākt kopēš.>.
Tiek sākta kopēšana.
A13J-05H