Viena pieskāriena krāsu režīms

Varat intuitīvi atlasīt attēla kvalitāti ar vienu pogu, piemēram, lai izmantotu maigākus toņus vai pievienotu retro apdari, līdzīgu vecam fotoattēlam.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Pielāg. viena skār. krāsu>.
5
Atlasiet vēlamo attēla kvalitāti.
Pielāgošanas piemērs:
 Oriģināls
 Košas krāsas
 Mierīgas krāsas
 Padar. attēlu gaišāku
 Padarīt attēlu tumš.
 Gaišo toņu atveidošana
 Sēpijas tonis
Ja atlasāt opciju <Gaišo toņu atveidošana>, attēla kvalitāte tiek pielāgota, lai gaišās daļas nenodzistu.
Vienlaikus var atlasīt vairākus attēla kvalitātes veidus. Tomēr opcijas <Košas krāsas> un <Mierīgas krāsas> nevar atlasīt vienlaikus, tāpat vienlaikus nevar atlasīt arī opcijas <Padar. attēlu gaišāku>, <Padarīt attēlu tumš.> un <Gaišo toņu atveidošana>.
6
Nospiediet <OK> <Aizvērt>.
7
Nospiediet  (Sākt).
Tiek sākta kopēšana.
Iestatījumi izvēlnē <Opcijas> <Krāsu balanss> automātiski mainās atbilstoši atlasītajai attēla kvalitātei.
Ja atlasāt opciju <Sēpijas tonis>, <Vienkrāsas (sēpijas tonis)>, pamatfunkciju ekrānā tiek parādīta opcija <Atlasīt krāsu>.
A13J-05C