Kopēšanas asuma pielāgošana (Asums)

Attēlu varat kopēt ar skaidrām kontūrām un līnijām, palielinot asumu, vai padarīt to mazāk izteiktu, samazinot asumu. Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties palielināt izplūduša teksta un diagrammu asumu vai samazināt izkropļojumu (svītraini viļņainu rakstu), tādējādi gala attēlu padarot vienmērīgu.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Asums>.
5
Pielāgojiet asumu un nospiediet <OK>.
Iestatiet asumu uz <Augsta>, ja vēlaties kopēt oriģinālus, kas satur tekstu vai smalkas līnijas. Iestatiet asumu uz <Zems>, ja vēlaties kopēt oriģinālus, kas satur drukātas fotogrāfijas vai citus pustoņus.
6
Nospiediet <Aizvērt>.
7
Nospiediet  (Sākt).
Tiek sākta kopēšana.
A13J-058