ID karšu kopēšana

Šī funkcija ļauj kopēt ID kartes priekšpusi un aizmuguri uz vienas papīra loksnes. Šī funkcija ir noderīga, kopējot ID kartes (identifikācijas kartes), piemēram, vadītāja apliecības, jo abās ID kartes pusēs esošo attēlu orientācija un drukāšanas pozīcija tiek automātiski pielāgota papīra formātam.
Novietojiet ID karti uz kopēšanas stikla. Novietojiet ID karti ar attēlu uz leju tā, lai tā augšējais kreisais stūris ir izlīdzināts pret kopēšanas stiklu, kā parādīts tālāk. ID karšu kopēšanas režīmu nevar lietot, ja ID karte ir ievietota padevējā.
Ja padevējā ir ievietots kāds cits oriģināls, kopēšanu nevar sākt. Izņemiet oriģinālu no padevēja.
Funkcijai <Kopēt ID karti> var izmantot LTR/A4 formāta papīru.
1
Novietojiet ID karti uz kopēšanas stikla ar attēlu uz leju. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Kopēt ID karti>.
5
Nospiediet <Mainīt>, izvēlieties izmantojamo papīru un nospiediet <OK>.
6
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
7
Nospiediet  (Sākt), lai skenētu priekšpusi.
Kad skenēšana ir pabeigta, tiks parādīts ekrāns, jūs informējot par to, ka ir pabeigti aizmugures skenēšanas sagatavošanās darbi.
8
Apgrieziet ID karti otrādi, lai tās aizmugure būtu vērsta uz leju, un nospiediet  (Sākt), lai skenētu aizmuguri.
Kad aizmugure ir noskenēta, drukāšana tiek sākta automātiski.
A13J-05X