Brīva formāta papīra reģistrēšana (pielāgota formāta papīrs)

Varat reģistrēt līdz četriem bieži izmantotiem brīva formāta papīra veidiem. Šeit reģistrētie papīra formāti tiek parādīti papīra atvilktnes un universālās teknes papīra formāta izvēles ekrānā (Papīra atvilktnē ievietotā papīra formāta un veida norādīšana vai Universālajā teknē ievietotā papīra formāta un veida norādīšana).
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Papīra iestatījumi>  <Reģistrēt pielāgotu formātu>.
3
Izvēlieties kādu no <S1>–<S4> pogām un nospiediet <Reģistrēt/rediģēt>.
Pogai varat piešķirt viegli iegaumējamu nosaukumu, nospiežot <Pārdēvēt>.
4
Iestatiet papīra formātu un nospiediet <OK>.
Norādiet malas <X> un <Y> garumu. Nospiediet <X> vai <Y>, lai ievadītu katras malas garumu, izmantojot ciparu taustiņus.
5
Nospiediet <Aizvērt>.
A13J-015