Krāsu neatbilstības labošana

Ja attiecīgo krāsu drukas vieta ir nedaudz nobīdīta, izmantojiet šo procedūru, lai veiktu krāsu drukāšanas neatbilstības korekciju.
Bieža kalibrēšana var ietekmēt tonera kasetnes darbības ilgumu.
Veicot kalibrēšanu, kad ir zems tonera līmenis, var tikt negatīvi ietekmēts krāsu balanss. Ja tā notiek, ieteicams nomainīt gandrīz tukšo tonera kasetni.
Atlikušā tonera līmeņa pārbaude
Gradācijas pielāgošana (kalibrēšana) iekārtā tiek veikta automātiski atkarībā no vides un apstākļiem, kādos tiek lietota iekārta.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope> <Pielāgot attēla kvalitāti> <Autom. labot krāsu nobīdi>.
2
Nospiediet <Sākt>.
A13J-0KR