Pamatiekārtas apkope

Šajā sadaļā ir aprakstīta iekārtas tehniskā apkope un uzturēšana, piemēram, regulāra tīrīšana un izejmateriālu nomaiņa. Tajā ir arī aprakstīti Canon piedāvātie tehniskās apkopes pakalpojumi. Informāciju par piesardzības pasākumiem tehniskās apkopes laikā skatiet sadaļā Svarīgi drošības norādījumi.
Apkope un pārbaudes
Minimālais nodrošinājuma periods darbībai būtiskām detaļām remonta veikšanai un tonera kasetnēm ir septiņi (7) gadi pēc iekārtas modeļa ražošanas pārtraukšanas.
Ja darbības laikā rodas problēmas, skatiet “Traucējummeklēšana” sadaļā Lietotāja rokasgrāmata. Ja problēmu joprojām nevar atrisināt vai domājat, ka iekārta ir jāpārbauda, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
Uzstādīšana
Ja konstatējat, ka iekārtas darbība atsevišķos darba režīmos ir pārāk skaļa vai nav piemērota jūsu darba videi, iekārtu ieteicams uzstādīt tālāk no darba telpas.
Ja telpa, kurā ir uzstādīta iekārta, strauji uzsilst, kā arī, ja iekārta tiek pārvietota no aukstas vai sausas vietas uz karstu vai mitru vietu, iekārtā var veidoties ūdens pilieni (kondensāts). Lietojot iekārtu šādos apstākļos, var rasties tādas problēmas kā papīra iestrēgšana, pasliktināta drukas kvalitāte vai kļūmes. Pirms lietošanas vismaz divas stundas ļaujiet tai pielāgoties apkārtējai temperatūrai un mitrumam.
Ar krātuves ierīcēm, piemēram, cietajiem diskiem, aprīkotās iekārtas var nedarboties pareizi, ja tās tiek lietotas lielā augstumā (3000 metru augstumā virs jūras līmeņa vai lielākā augstumā).

Pamata tīrīšana

Izejmateriālu nomainīšana

A13J-017