Starpniekservera iestatīšana

Starpniekserveris (vai HTTP starpniekserveris) ir dators vai programmatūra, kas nodrošina HTTP sakarus ar citām ierīcēm, īpaši, lai sazinātos ar resursiem ārpus tīkla, piemēram, pārlūkojot tīmekļa vietnes. Klienta ierīces veido savienojumu ar ārējo tīklu, izmantojot starpniekserveri, un tās tieši nesazinās ar ārējiem resursiem. Starpniekservera iestatīšana ne tikai vienkāršo iekšējo un ārējo tīklu datplūsmas pārraudzību, bet arī bloķē nesankcionētu piekļuvi un konsolidē pretvīrusu aizsardzību labākai drošībai. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora vai NetworkAdmin tiesības.

1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <TCP/IP iestatījumi>  <Starpniekservera iestatījumi>.
3
Iestatiet <Lietot starpniekserveri> pozīcijā <Iesl.>, konfigurējiet nepieciešamos iestatījumus un nospiediet <OK>.
<Servera adrese>
Ievadiet izmantojamā starpniekservera adresi. Norādiet IP adresi vai resursdatora nosaukumu atkarībā no jūsu vides.
<Porta numurs>
Ievadiet izmantojamā starpniekservera porta numuru.
<Lietot starpniekserveri tajā pašā domēnā>
Atzīmējiet <Iesl.>, ja vēlaties starpniekserveri lietot pat, sazinoties ar ierīcēm tajā pašā domēnā.
Šis iestatījums tiek parādīts tikai galvenās līnijas starpniekservera iestatījumu ekrānam.
<Iestatīt autentifikāciju>
Lai izmantotu starpniekservera autentifikācijas funkciju, nospiediet šo un konfigurējiet autentifikācijas informāciju. Redzamajā ekrānā nospiediet <Iesl.>, ievadiet lietotājvārdu un paroli, lai izmantotu starpniekservera autentifikāciju, un nospiediet <OK>.
4
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  (Iestat./reģistr.) <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>.
A13J-0C0