Personīgo mapju konfigurēšana

Personīgu mapi var izmantot lietotājs, kurš ir pieteicies, izmantojot personu autentifikācijas pārvaldību. Koplietojamās mapes un failu serverus var norādīt un izmantot kā personīgās mapes.
Administrators ar Administrator tiesībām izvēlas personīgo mapju norādīšanas metodi. Pieteikuma izmantotāji norāda personīgo mapi, balstoties uz administratora norādīto iestatījumu.
Personīgā mape tiek koplietota, izmantojot tālāk norādītos logus.
<Skenēt un sūtīt>
Iestatījumu <Tīkls> sadaļā <Skenēt un saglabāt>
Iestatījumu <Tīkls> sadaļā <Piekļuve saglabātajiem failiem>
Mapes izveidošana jebkurā lietotāju norādītā vietā
Lietotāji personīgo mapi izveido jebkurā sev vēlamā vietā. Tādējādi katrs lietotājs var nosūtīt dokumentus uz mapi, kas atrodas zināmā vietā.
Mapes izveidošana administratora norādītā sākuma mapē
Katram lietotājvārdam tiek izveidota mape vecāka mapē (sākuma mapē), kuru norāda administrators. Personīgās mapes ir vieglāk pārvaldāmas, jo tās atrodas kopā vienā vietā. Var norādīt Windows (SMB) koplietojamu mapi vai WebDAV serveri.
Ja uzstādāt sākuma mapi WebDAV serverī, visu lietotāju mapes ir jāsagatavo iepriekš.
Mapes izveidošana servera norādītā vietā
Personīgās mapes tiek norādītas, balstoties uz mapes informāciju, kas reģistrēta autentifikācijas serverī, piemēram, Windows Active Directory atribūtā homeDirectory. Var norādīt tikai Windows (SMB) koplietojamu mapi.

Kā uzstādīt personīgās mapes atrašanās vietas norādi

1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <Kopējie iestatījumi>  <Personīgās mapes norādīšanas metode>.
Šis iestatījums ir tāds pats kā nākamais. Iestatījumi atrodas dažādās vietās, taču pilda vienādu funkciju.
 (Iestat./reģistr.) <Funkciju iestatījumi> <Saglabāt/piekļūt failiem> <Tīkla iestatījumi> <Personīgās mapes norādīšanas metode>
3
Atzīmējiet, kā norādīt personīgās mapes atrašanās vietu.
Mapes izveidošana jebkurā lietotāju norādītā vietā
Nospiediet <Reģistrēt katram lietotājam>  <OK>. Jebkurš lietotājs var norādīt personīgās mapes atrašanās vietu.
Mapes izveidošana administratora norādītā sākuma mapē
1
Nospiediet <Sākuma mape>  <Iestatīt>.
2
Norādiet sākuma mapi un nospiediet <OK>.
<Protokols>
Izvēlieties protokolu, kuru izmanto, piekļuvei personīgajām mapēm.
<Resursdatora nosaukums>
Ievadiet tā datora resursdatora nosaukumu vai IP adresi, kurā tiks iestatīta sākuma mape.
<Mapes ceļš>
Ievadiet mapes ceļu uz sākuma mapi. Piemēram, ievadiet “users\public\share” (lietotāji\publisks\koplietot) sākuma mapei, kas izveidota apakšmapē ar nosaukumu “share” mapē “Public” C: diskā (ceļā: “C:\users\public\share”).
Var nebūt iespējams norādīt ceļu, ja ir pārāk daudz mapju līmeņu.
3
Atzīmējiet izmantojamo autentifikācijas informāciju un nospiediet <OK>.
Lai izmantotu atsevišķu lietotājvārdu un paroli personīgajai mapei, nospiediet <Lietot autent. info katram lietotājam>, lai pievienotu kontrolzīmi. Noņemiet kontrolzīmi, lai izmantotu to pašu lietotājvārdu un paroli, kuru izmanto, lai pieteiktos. Ja šim vienumam tiek pievienota kontrolzīme, katram lietotājam jāreģistrē lietotājvārds un parole.
Sākuma mapē tiek izveidota mape ar šādiem vārdiem.
Ja kontrolzīme tiek pievienota <Lietot autent. info katram lietotājam>: lietotājvārdu norāda lietotājs
Ja kontrolzīme netiek pievienota <Lietot autent. info katram lietotājam>: lietotājvārds ir tas pats, ko lieto piesakoties
Mapes izveidošana servera norādītā vietā
1
Nospiediet <Lietot pieteikšanās serveri>.
2
Atzīmējiet izmantojamo autentifikācijas informāciju un nospiediet <OK>.
Lai izmantotu atsevišķu lietotājvārdu un paroli personīgajai mapei, nospiediet <Lietot autent. info katram lietotājam>, lai pievienotu kontrolzīmi. Noņemiet kontrolzīmi, lai izmantotu to pašu lietotājvārdu un paroli, kuru izmanto, lai pieteiktos. Ja šim vienumam tiek pievienota kontrolzīme, katram lietotājam jāreģistrē lietotājvārds un parole.
Autentifikācijas informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu personīgajai mapei (lietotājvārds un parole), nevar izgūt no Active Directory. Ja ir atlasīts <Lietot autent. info katram lietotājam>, lietotājvārds un parole, lai pieteiktos iekārtā ar tastatūras autentifikāciju, tiek reģistrēti kā autentifikācijas informācija, lai piekļūtu personīgajai mapei.
Ir jāizmanto pieteikšanās pakalpojums, kas atbalsta šo funkciju. Sīkāku informāciju jautājiet izplatītājam vai servisa pārstāvim.
Ja izmantojat lietotāja autentifikāciju, konfigurējiet mapi “homeDir”, kas ir lietotāja atribūts aktīvajā direktorijā, izmantojot “\\host name\folder path” (resursdatora nosaukums\mapes ceļš) formātu.
Personīgās mapes un autentifikācijas informācijas reģistrēšana katram lietotājam
Ja opcija <Personīgās mapes norādīšanas metode> ir uzstādīta pozīcijā <Reģistrēt katram lietotājam>, reģistrējiet kādu no turpmāk uzskaitītajiem kā katra lietotāja personīgo mapi. Reģistrētie iestatījumi ir tie paši un tiek reģistrēta tā pati personīgā mape, neskatoties uz to, kur iestatījums ir konfigurēts.
<Skenēt un sūtīt> <Reģistrēt/rediģēt inform. katram lietotājam> <Personīgā mape>
<Skenēt un saglabāt> <Tīkls>  <Reģistrēt/rediģēt inform. katram lietotājam> <Personīgā mape>
<Piekļuve saglabātajiem failiem> <Tīkls> <Reģistrēt/rediģēt inform. katram lietotājam> <Personīgā mape>
A13J-0AK