Lietotāja iestatījumu informācijas dzēšana

Jūs varat izdzēst nevajadzīgu lietotāja iestatījumu informāciju. Lietotāja iestatījumu informācija ir tabulas veids, kurā iekļauti dati par to, kur un kādi iestatījumi lietotājiem tikuši konfigurēti. Iestatījumu informācija tiek reģistrēta automātiski, un noteikta iestatījumu informācija ir manuāli jāizdzēš, jo tā saglabājas pat pēc lietotāja izdzēšanas. Lai izdzēstu lietotāja iestatījumu informāciju, piesakieties attālajā interfeisā ar administratora tiesībām.
Jūs varat arī uzstādīt automātisku lietotāja iestatījumu informācijas dzēšanu gadījumos, kad ir sasniegts maksimālais reģistrējamais informācijas apjoms. <Darbība, ja tiek sasniegts maksimālais lietotāju skaits>
Vairāk informācijas par maksimālo reģistrējamo informācijas apjomu skatīt Sistēmas specifikācijas.
Lietotāja iestatījumu informācija, kuru lietotāja iestatījumu informācijas pārvaldība var piesaistīt lietotāja autentifikācijai, ir šāda:
Paroļu pārvaldības sistēmas informācija (Lietotāju pārvaldība)
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā lietotāja interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [User Setting Information Management Service]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Izdzēsiet lietotāja iestatījumu informāciju.
Iestatījumu informācijas dzēšana visiem lietotājiem
Noklikšķiniet uz [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Iestatījumu informācijas dzēšana atsevišķiem lietotājiem
1
Noklikšķiniet uz [Select User and Delete Setting Information].
2
Atzīmējiet tā lietotāja izvēles rūtiņu, kura iestatījumu informāciju vēlaties dzēst, un noklikšķiniet [Delete]  [Yes].
Koplietojamās iestatījumu informācijas dzēšana visiem lietotājiem
Noklikšķiniet uz [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Iestatījumu informācijas dzēšana visām lietotāju grupām
Noklikšķiniet uz [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Iestatījumu informācijas dzēšana atsevišķām lietotāju grupām
1
Noklikšķiniet uz [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Atzīmējiet tās lietotāju grupas izvēles rūtiņu, kura iestatījumu informāciju vēlaties dzēst, un noklikšķiniet [Delete]  [Yes].
Izmainītā lietotāju iestatījumu informācija tiek iespējota, kad iekārta tiek restartēta. Var paiet laiks, kamēr vecā lietotāja iestatījumu informācija tiek izdzēsta. Pagaidiet kādu brīdi un restartējiet iekārtu.
A13J-0AR