Aizturēto dokumentu automātiska drukāšana piesakoties

Ja automātiskās drukāšanas funkcija ir iespējota, varat iekārtu iestatīt, lai tā automātiski izdrukā jūsu aizturētos dokumentus, kad piesakāties iekārtā.
Automātiskās drukāšanas funkcija ir pieejama, iespējojot <Iespējot autom. drukas funkciju, ja veikta pieteikšanās>. <Iespējot autom. drukas funkciju, ja veikta pieteikšanās>
Automātiskās drukāšanas funkcija tiek iestatīta katram lietotājam ar pieteikšanās datiem.
1
Piesakieties iekārtā. Pieteikšanās iekārtā
2
Nospiediet <Personīgie iestatījumi>. Ekrāns <Sākums>
3
Nospiediet <Autom. drukāt lietotāja darbus, ja veikta pieteikšanās>.
Tiek parādīts ekrāns <Autom. drukāt lietotāja darbus, ja veikta pieteikšanās>.
4
Nospiediet <Iesl.>  <OK>.
5
Nospiediet <Aizvērt>.
Automātiskās drukas funkcija tiks iespējota nākamajā reizē, kad pieteiksities.
Kad lietotājs piesakās, automātiski tiek izdrukāti tikai šim lietotājam piederošie dokumenti. Tālāk norādītie dokumenti, kuru drukāšanai ir jāievada PIN kods vai parole, netiek drukāti automātiski.
Aizsargātās drukas dokumenti
Ja opcijai <Pieprasīt PIN, lai drukātu/parādītu lietotāja darbus> iestatījums ir <Iesl.> sadaļā <PIN iestatījumi drošās drukas darbiem> <PIN iestatījumi drošās drukas darbiem>
Šifrētie aizsargātās drukas dokumenti
Ja vienam lietotājam ir aizturēti vairāki dokumenti, tie tiek drukāti drukāšanas logā parādītajā secībā. Drukāšanas logs
Vienā lietotāja pieteikšanās reizē var izdrukāt līdz 100 dokumentiem.
A13J-07F