Drukāšana no atmiņas datu nesējiem (Drukāšana no nesēja)

Atmiņas nesējā saglabātus failus ir iespējams drukāt tiešā veidā no iekārtas, neizmantojot datoru. Šo funkciju ir ērti izmantot, lai izdrukātu ārpus iekārtas iegūtus datus vai lai izdrukātu uz darījuma tikšanos līdzpaņemtos datus.
Datu nesēju lietošana
Plašāku informāciju par pieejamajiem datu nesējiem un datu nesēju ievietošanu/izņemšanu skatiet sadaļā USB atmiņas ierīces pievienošana.
Norādījumus par atmiņas nesēju izmantošanu skatiet sadaļā Strādāšana ar datiem atmiņas nesējā.
Atkarībā no faila formāta var būt nepieciešams papildaprīkojums. Sistēmas iespējas
A13J-07S