SMB iestatījumu veikšana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā norādīt lietojamos iestatījumus, kad iekārta izveido savienojumu ar tīklu kā SMB klients.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <TCP/IP iestatījumi>  <SMB klienta iestatījumi>.
3
Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
<Autentifikācijas veids>
Izvēlieties autentifikācijas protokola versiju. Izvēlieties <NTLMv1> vai <NTLMv2> atbilstoši mērķa SMB serverim. Varat arī izvēlēties abas opcijas.
<Pieprasīt labojumiem SMB parakstu>
Lai pieprasītu SMB paketes parakstu, kad veidojat savienojumu ar SMB serveri, nospiediet <Iesl.>.
<Pieprasīt savienojuma šifrēšanu>
Lai pieprasītu savienojumu ar SMB 3.0/3.1 šifrētiem sakariem, kad veidojat savienojumu ar SMB serveri, nospiediet <Iesl.>.
<Taimauts>
Iestatiet laiku, līdz kuram SMB savienojuma mērķim ir jāatbild.
Sūtot datus uz SMB serveri, tīkla savienojums pazuda vai arī atbilde servera pusē bija lēna, izraidot gaidīšanas laika taimautu iekārtas pusē, pirms varēja nosūtīt datus vai pabeigt pārsūtīšanu. Ja tā notiek, no taimauta var, iespējams, izvairīties, palielinot gaidīšanas laiku.
4
Nospiediet <OK>.
5
Nospiediet <Norādīt SMB klienta versiju> un izvēlieties SMB klienta izmantoto SMB versiju.
6
Nospiediet <OK>.
Ja <Pieprasīt savienojuma šifrēšanu> ir iestatīts uz <Iesl.>, iekārta var izveidot savienojumu tikai ar SMB serveriem, kas atbalsta SMB 3.0/3.1 šifrētus sakarus. Ja vienumi <1.0> un <2.0> ir iestatīti uz <Iesl.> opcijai <Norādīt SMB klienta versiju>, bet vienums <3.0> nav iestatīts uz <Iesl.>, iekārta nevar izveidot savienojumu ar SMB serveriem, kas neatbalsta SMB 3.0 šifrētus sakarus.
Izmantojiet vienu SMB versiju SMB serverim un SMB klientam. SMB nevar izmantot, ja to versijas ir atšķirīgas.
Atkarībā no tīkla iestatījumiem var tikt parādīta kļūda, kad uz SMB serveri tiek sūtīti dati. Šajā gadījumā sadaļā <Taimauts> pielāgojiet laiku.
A13J-038