Pārraudzība un kontrole, izmantojot SNMP

SNMP ir protokols sakaru ierīču pārraudzībai un kontrolei tīklā, izmantojot pārvaldības informācijas datubāzi, ko dēvē par MIB. Varat datorā pārbaudīt iekārtas kļūdu informāciju un izdruku skaitu. Iekārta atbalsta SNMPv1 un SNMPv3, kas nodrošina uzlabotas drošības funkcijas. Varat izmantot vienu vai abas šīs funkcijas. Iestatiet katru funkciju atbilstoši savai videi un mērķiem.
SNMPv1
SNMPv1 nosaka sakaru diapazonu, pamatojoties uz informāciju, ko dēvē par kopienas nosaukumu. Taču, tā kā kopienas nosaukumi uz tīkliem tiek nosūtīti kā parasts teksts, tie var būt pakļauti drošības problēmām. Drošības nolūkos atspējojiet SNMPv1 un izmantojiet SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 ļauj ieviest tīkla ierīču pārvaldību ar spēcīgām drošības funkcijām.
Ja SNMP pārvaldības programmatūra ir lietojama, iekārtu var iestatīt, uzraudzīt un kontrolēt datorā. Papildinformāciju skatiet programmatūras lietošanas rokasgrāmatās.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <SNMP iestatījumi>.
3
Iestatiet SNMPv1.
1
Nospiediet <Iesl.> sadaļā <Lietot SNMPv1>.
Ja neizmantojat SNMPv1, nospiediet <Izsl.>.
2
Nospiediet <Iestatīt atvēlēto kopienu>, <Iestatīt kopienas nosaukumu 1> vai <Iestatīt kopienas nosaukumu 2>.
Atvēlētā kopiena ir iepriekš iestatīta kopiena Canon ierīču pārvaldības programmatūrai. Lai izmantotu atvēlēto kopienu, nospiediet <Iestatīt atvēlēto kopienu>. Lai norādītu vispārīgu kopienu, nospiediet <Iestatīt kopienas nosaukumu 1> vai <Iestatīt kopienas nosaukumu 2>.
* Detalizētu informāciju skatiet izmantotās programmatūras rokasgrāmatā.
3
Iestatiet kopienu.
<Atvēlētā kopiena>/<Kopienas nosaukums 1>/<Kopienas nosaukums 2>
Lai izmantotu izvēlēto kopienu, nospiediet <Iesl.>. Ja nevēlaties izmantot kopienu, nospiediet <Izsl.>.
<MIP piekļuves atļauja>
Katrai kopienai iestatiet MIB piekļuves privilēģijas uz <Lasīt/rakstīt> vai <Tikai lasīt>.
<Kopienas nosaukums>
Ievadiet tās kopienas nosaukumu, pie kā piederat, izmantojot burtciparu rakstzīmes. Izvēloties opciju <Iestatīt atvēlēto kopienu>, nevar iestatīt atvēlētās kopienas nosaukumu.
4
Nospiediet <OK>.
4
Iestatiet SNMPv3.
1
Nospiediet <Iesl.> sadaļā <Lietot SNMPv3>.
Ja neizmantojat SNMPv3, nospiediet <Izsl.>.
2
Nospiediet <Administrator iestatījumi>.
3
Norādiet nepieciešamos iestatījumus un nospiediet <OK>.
<Lietot Administrator>
Ja izmantojat lietotāju “Administrators”, iestatiet uz <Iesl.>.
<Šifrēšana parole>
Ja izmantojat paroli, kas atšķiras no autentifikācijas paroles, noņemiet izvēli opcijai <Lietot to pašu paroli, ko autentifikācijai>, nospiediet <Šifrēšana parole> un ievadiet paroli.
Ja lietotājs “Administrators” ir atspējots, jūs nevarat iestatīt <Administrator iestatījumi> (opcijas <Lietot Administrator> iestatījums ir fiksēts uz <Izsl.>).
4
Nospiediet <Lietotāja iestatījumi>  <Reģistrēt>.
5
Ievadiet nepieciešamo informāciju.
<Lietotājvārds>
Ievadiet lietotājvārdu, izmantojot burtciparu rakstzīmes.
Lietotājvārda reģistrācijai nevar izmantot rakstzīmes “Administrators”. Ja vēlaties izmantot rakstzīmes “Administrators”, opcija <Lietot Administrator> ir jāiestata uz <Izsl.> sadaļā <Administrator iestatījumi>.
<MIP piekļuves atļauja>
Iestatiet MIB piekļuves privilēģijas uz <Lasīt/rakstīt> vai <Tikai lasīt>.
<Drošīb. iestatījumi>
Iestatiet autentifikācijas un kodēšanas kombināciju. Izvēlieties <Ar autent./ar šifrēš.>, <Ar autent./bez šifrēš.> vai <Autent. nē/šifrēš. nē>.
6
Nospiediet <Tālāk>.
7
Ievadiet nepieciešamo informāciju.
<Autentifikācijas algoritms>
Izvēlieties MD5, SHA1 vai SHA2 atbilstoši savai videi. Opcijai SHA2 izvēlieties vienu no četriem jaukšanas garumiem (224 bitu, 256 bitu, 384 bitu vai 512 bitu).
<Autentifikācijas parole>
Ievadiet autentifikācijai lietojamo paroli. Kad ir ievadīta parole, apstiprināšanai tiek parādīts vienums <Apstiprināt>. Ievadiet paroli vēlreiz.
<Šifrēšanas algoritms>
Izvēlieties <DES> vai <AES> atbilstoši savai videi.
<Šifrēšana parole>
Ievadiet kodēšanai lietojamo paroli. Kad ir ievadīta parole, apstiprināšanai tiek parādīts vienums <Apstiprināt>. Ievadiet paroli vēlreiz.
8
Nospiediet <OK>  <OK>.
9
Nospiediet <OK>.
5
Konfigurējiet iestatījumus sadaļā <Izgūt printera pārv. inf. no resursdatora>.
Ja iestatāt uz <Iesl.>, varat periodiski no datora tīklā, izmantojot SNMP, iegūt printera pārvaldības informāciju, piemēram, drukāšanas protokolu.
6
Nospiediet <OK>.
7
Nospiediet  (Iestat./reģistr.) <Jā>.
SNMPv1 deaktivizēšana
Ja SNMPv1 ir atspējots, dažas iekārtas funkcijas, piemēram, iekārtas informācijas iegūšana, izmantojot printera draiveri, vairs nav pieejamas.
SNMPv1 un SNMPv3 iespējošana
Ja izmantojat SNMPv1 un SNMPv3 kombināciju, ieteicams SNMPv1 MIB piekļuves privilēģijas iestatīt uz <Tikai lasīt>. Ja iestatāt <Lasīt/rakstīt>, gandrīz visas iekārtas darbības kļūst izpildāmas, un SNMPv3 spēcīgās drošības funkcijas nedarbosies. MIB piekļuves privilēģijas var iestatīt sadaļā SNMPv1 vai SNMPv3. Sadaļā SNMPv3 varat tās iestatīt katram lietotājam.
A13J-03C