Savienojuma izveide ar vadu LAN

Savienojiet iekārtu ar datoru, izmantojot maršrutētāju un LAN kabeli.
Maršrutētājs un LAN kabelis nav iekļauts iekārtas komplektācijā, tādēļ sagatavojiet tos atsevišķi.
Iekārta atbalsta 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet.
Lai izveidotu savienojumu, izmantojot 100BASE-TX/10BASE-T, izmantojiet 5. kategorijas vītā pāra kabeli. Lai izveidotu savienojumu, izmantojot 1000BASE-T, ieteicams izmantot uzlabotu 5. kategorijas vītā pāra kabeli.
Ja tiek kopā izmantotas ierīces, kas atbalsta 1000BASE-T, 100BASE-TX un 10BASE-T, ir nepieciešama ierīce (piemēram, komutēšanas centrmezgls), kas atbalsta visus Ethernet tipus. Sīkāku informāciju jautājiet izplatītājam vai servisa pārstāvim.
1
Savienojiet iekārtu ar maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli.
Iebīdiet savienotāju, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
Savienojuma izveide ar vadu LAN pakārtotajai līnijai
Ja izvēlnē <Atlasīt interfeisu> ir izvēlēta opcija <Kabeļu LAN + kabeļu LAN>, pievienojiet vadu LAN pakārtotajai līnijai. <Atlasīt interfeisu>
1
Iekārtas USB portam (iekārtas labajā pusē tuvāk aizmugurei) pievienojiet USB-LAN adapteri. Daļas un to funkcijas
Var pievienot tikai vienu USB-LAN adapteri.
Informāciju par izmantojamajiem USB-LAN adapteriem jautājiet izplatītājam vai pakalpojumu sniedzējam.
A13J-02L