SSID un tīkla atslēgas pārbaude

Manuāli iestatot bezvadu LAN maršrutētāja savienojumu, ir jānorāda bezvadu LAN maršrutētāja SSID, tīkla atslēga, drošības standarts utt. SSID un tīkla atslēga var būt norādīti uz tīkla ierīcēm. Pirms savienojuma iestatīšanas apskatiet ierīces. Ja bezvadu LAN maršrutētāja drošības standarts ir WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, pirms tam iekārtai norādiet IEEE 802.1X autentifikācijas iestatījumus (IEEE 802.1X autentifikācijas iestatījumu konfigurēšana). Papildinformāciju skatiet tīkla ierīču lietošanas rokasgrāmatās vai sazinieties ar ražotāju.
SSID
Nosaukums, kas piešķirts konkrēta bezvadu LAN identificēšanai. SSID sauc arī par piekļuves punkta nosaukumu vai tīkla nosaukumu.
Tīkla atslēga
Atslēgvārds vai parole, kas tiek izmantota datu šifrēšanai vai tīkla autentificēšanai. Tīkla atslēgu sauc arī par šifrēšanas atslēgu, WEP atslēgu, WPA/WPA2 ieejas frāzi vai iepriekš koplietotu atslēgu (Preshared Key — PSK).
Bezvadu drošības protokoli (autentifikācija/šifrēšana)
Drošības veidi (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Autentifikācijas metode (atvērta sistēma/koplietošanas atslēga/IEEE 802.1X autentifikācija)
Šifrēšanas metode (TKIP/AES-CCMP)
<WPA/WPA2-EAP> nevar izmantot, ja ir izvēlēta opcija <Kabeļu LAN + bezvadu LAN> is sadaļā <Atlasīt interfeisu>.
A13J-02Y