Savienojuma iestatīšana, izmantojot WPS PIN koda režīmu

Daži WPS (Wi-Fi Protected Setup) maršrutētāji neatbalsta spiedpogas režīmu. Šajā gadījumā tīkla ierīcē reģistrējiet iekārtā ģenerēto PIN kodu.
PIN koda ģenerēšana iekārtā
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <Bezvadu LAN>  <Bezvadu LAN iestatījumi>  <WPS PIN koda režīms>.
Tiek ģenerēts PIN kods.
PIN koda reģistrēšana bezvadu maršrutētājā
Reģistrējiet PIN kodu divu minūšu laikā pēc PIN koda ģenerēšanas. Detalizētu informāciju skatiet tīkla ierīces lietošanas rokasgrāmatā.
1
Piekļūstiet bezvadu maršrutētājam no datora.
2
Parādiet ekrānu WPS PIN koda ievadīšanai.
3
Reģistrējiet ģenerēto PIN kodu bezvadu maršrutētājā.
Kad ir noteikts bezvadu LAN maršrutētājs un konfigurācija ir pabeigta, tiek parādīts ekrāns <Ir savienojums.>.
Ja bezvadu maršrutētājā ir iestatīta WEP autentifikācijas lietošana, iespējams, nevarēsit izveidot savienojumu, izmantojot WPS.
A13J-02U