Uzglabāšanas vietas izmantošana

Jūsu iekārtā skenētos dokumentus var saglabāt citu Canon daudzfunkciju printeru Izvērstā telpa glabāšanas vietās un citu printeru Izvērstā telpa glabāšanas vietās saglabātos dokumentus var drukāt un dzēst no jūsu iekārtas. Pieslēdzot iekārtai atmiņas nesēju, var izmantot ārējo uzglabāšanas vietu. Atrodiet un izmantojiet savām vajadzībām atbilstošāko uzglabāšanas vietu.

Strādāšana ar citām iekārtām

Jūs no savas iekārtas varat piekļūt citu Canon daudzfunkciju printeru* kopīgajai “Izvērstā telpa” uzglabāšanas vietai, lai veiktu attālinātas darbības ar failiem, piemēram, tos saglabātu vai dzēstu. No savas iekārtas varat arī piekļūt Windows serverim, lai veiktu tādas darbības ar failiem kā drukāšana.
* Iespēja pieejama tikai imageRUNNER ADVANCE sērijas iekārtām, kas pieslēgtas tīklam.

Strādāšana ar datiem atmiņas nesējā

Pat ja iekārta nav pieslēgta tīklam, izmantojot atmiņas nesējus, var viegli apmainīties ar datiem dažādos datoros. Atmiņas nesējā esošos datus iekārtā var arī pārdēvēt vai dzēst nevajadzīgos, kā arī saglabāt skenētus datus un drukāt datus.
A13J-090