Dažomųjų miltelių, naudojamų spausdinant spalvotai, kiekio sumažinimas

Užfiksavus ant popieriaus per daug dažomųjų miltelių, spalvoti spaudiniai gali nepavykti, pvz., susidaryti ypač tankių simbolių arba linijų šešėliai. Šią triktį galima pašalinti sumažinus fiksuojamų dažomųjų miltelių kiekį.
Ši funkcija gali pašalinti toliau nurodytas triktis.
Dažomųjų miltelių išsibarstymą išspausdintuose atvaizduose apie ryškias spalvas
Silpną dažomųjų miltelių fiksavimą, esant žemai aplinkos temperatūrai
Persišvietimą kopijuojant dvipusius originalus
Ši funkcija įjungiama, kai meniu <Kopija>, <Spausdinti> arba <Saugomų failų pasiekimas> dalyje <Spalvos pasirin.> pasirenkama <Visų spalvų naudojimas> arba pasirenkama <Autom. naudojimas (spalv./nespalv.)>, t. y., kai esamas spausdinimo režimas atpažįstamas kaip visų spalvų.
Naudodami šią funkciją galite gauti prastesnės kokybės spalvotus spaudinius.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.)  <Reguliavimas/priežiūra> <Atvaizdo kokybės reguliavimas> <Spalvoto spausdinimo dažų kiekio reguliavim.>.
2
Pasirinkite dažomųjų miltelių kiekio parametrą ir paspauskite <Gerai>.
<Išjungt.> spausdinama naudojant standartinį dažomųjų miltelių kiekį.
<1 lygis> ryškių spalvų sritys spausdinamos naudojant šiek tiek mažiau dažomųjų miltelių palyginti su standartiniu kiekiu.
<2 lygis> apskritai spausdinama naudojant mažiau dažomųjų miltelių.
A13F-0KX