Spalvų gyvumo didinimas

Jei norite, kad išvedamų spalvotų spaudinių spalvų sodrumas būtų didesnis nei spausdinimo duomenų, atlikite toliau pateiktą procedūrą, kad sukonfigūruotumėte reikiamus parametrus.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.)  <Reguliavimas/priežiūra> <Atvaizdo kokybės reguliavimas> <Spausd. visom spalvom ryškumo parametrai>.
2
Pasirinkite lygį.
<Standart.> spausdina tokia pat spalva kaip originalo.
<1 lygis> spausdina tokia sodresnėmis spalvomis nei originalo. <2 lygis> spausdina dar sodresnėmis spalvomis.
3
Paspauskite <Gerai>.
A13F-0KU