Antrinės linijos užkardos konfigūravimas

Galite nustatyti, ar leisti ryšį tik su įrenginiais, kurie turi nustatytą IP adresą, skirtą ryšiui su antrine linija.
Antrinei linijai galima užregistruoti tik IPv4 adresus.
Prireikus informacijos apie išimties adresus ir išimties prievadų numerius, kuriuos galima naudoti ryšiui ir kurie užregistruoti pagal numatytuosius parametrus, žr. Valdymo funkcijos.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas> <Šalutinės linijos parametrai>  <Užkardos parametrai>.
3
Paspauskite <IPv4 adreso filtras>.
4
Pasirinkite <Siunčiamų filtras> arba <Gaunamų filtras>.
Norėdami apriboti duomenų siuntimą iš aparato į kompiuterį, pasirinkite <Siunčiamų filtras>.
Norėdami apriboti iš kompiuterio gaunamus duomenis, pasirinkite <Gaunamų filtras>.
5
Nustatykite <Filtro naudojimas> į <Įjungt.>, pasirinkite <Numatytoji strategija>, tada spustelėkite <Įregistravimas>.
Srityje <Numatytoji strategija> pasirinkite <Atmesti>, kad leistumėte ryšius tik su įrenginiais, kurių IP adresai nurodyti <Išimties adresai> kitame veiksme arba pasirinkite <Leisti>, jei norite atmesti ryšius su jais.
Jei <Atmesti> pasirinkta parametrui <Numatytoji strategija>, apribojimai netaikomi siuntimui į sudėtinius arba transliacijos adresus.
6
Nustatykite išimčių adresus.
Nurodykite IP adresus, kuriuos norite nustatyti kaip išimtis ankstesniame veiksme pasirinktai parinkčiai <Numatytoji strategija>. Pasirinkite vieną iš toliau aprašomų įvesties būdų.
<Vienas adresas>
Įveskite atskirą IP adresą, kurį norite nustatyti kaip išimtį.
<Adreso diapazonas>
Nurodykite IP adresų diapazoną. Įveskite atskirus adresus prie <Pirmasis adresas> ir <Paskutinis adresas>.
<Prefikso adresas>
Nurodykite IP adresų diapazoną naudodami prefiksą (tinklo adresai.) <Adresas> įveskite tinklo adresą, o tinklo adreso ilgį nurodykite <Prefikso ilgis>.
Perdavimo filtro / gavimo filtro išimties adresų nustatymas
1
Pasirinkite IP adreso įvesties metodą ir įveskite išimties adresus.
2
Paspauskite <Toliau>.
3
Jei reikia, įveskite prievado numerį, tada spustelėkite <Gerai>.
Pasirinkite, ar nurodyti prievado numerį. Išsamius ryšių ribojimus galite konfigūruoti išimties adresui nurodydami prievado numerį.
<Nenurodyti>
Išimties adreso parametras taikomas visiems ryšiams, gaunamiems iš nurodyto IP adreso.
<Nurodyti>
Išimties adreso parametras taikomas tik ryšiams, gaunamiems iš nurodyto IP adreso naudojant skirtąjį prievado numerį. Spustelėkite <Pridėjimas>, įveskite prievado numerį, tada spustelėkite <Gerai>. Vienam išimties adresui galite užregistruoti iki 50 prievadų.
Išimties adreso redagavimas
5 veiksme rodomame ekrane pasirinkite išimties adresą, kurį norite redaguoti, ir spustelėkite <Redagavimas>, kad būtų rodomas redagavimo ekranas.
7
Paspauskite <Gerai>.
8
Paspauskite  (Nust./Įreg.)  (Nust./Įreg.) <Par. keit. taikymas>  <Taip>.
Blokuotų ryšių užklausų peržiūra žurnale
Paskutinius 100 užkardos blokuotų ryšių galima peržiūrėti  (Nust./Įreg.) <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>  <Blokuojamų IP adresų žurnalas>. Blokuotų ryšių istoriją galima eksportuoti iš nuotolinio valdymo sąsajos CSV formatu. Žurnalo eksportavimas į failą
Parametro <Numatytoji strategija> reikšmę nustačius į <Atmesti>, užkardos užblokuotų ryšių istorija srityje <Blokuojamų IP adresų žurnalas> nerodoma.
A13F-0AY