Aparato funkcijų apribojimas

Galite apriboti tam tikrų funkcijų naudojimą, kuris galėtų privesti prie informacijos atskleidimo arba netinkamo naudojimo. Taip pat galima visiškai išjungti atskirų funkcijų naudojimą.
Prieigos prie adresų knygos ir siuntimo funkcijų apribojimas
Adresų knygai galite nustatyti PIN, kad įprastiniai vartotojai negalėtų nieko keisti, ir galite apriboti adresatus, kuriuos galima nurodyti siunčiant faksogramas ir nuskaitytus dokumentus. Taip pat galite nustatyti atskirus prieigos numerius konkretiems kontaktams, kurių informacijos nenorite padaryti pasiekiamos visiems, kad tik numerį žinantys vartotojai galėtų pasiekti adresatus. Prieigos prie adresų knygos ir siuntimo funkcijų apribojimas
Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas
Galite visiems vartotojams uždrausti spausdinti dokumentus iš kompiuterio arba leisti spausdinti tik jei vartotojas įgaliotas aparate. Taip pat galite aparatą sukonfigūruoti taip, kad būtų galima spausdinti tik užkoduoto įslaptinto spausdinimo dokumentus. Spausdinimo naudojant kompiuterį apribojimas
Atminties laikmenų naudojimo apribojimas
Nors atminties laikmenos, tokios kaip USB atmintinė, yra patogios, jos padidina tokios saugos rizikos kaip informacijos atskleidimas galimybę. Galite nustatyti atminties laikmenų prieigos ribojimą pagal savo saugos strategiją. Atminties laikmenų naudojimo apribojimas
A13F-0C5