Kitų patogių asmeninio tapatybės patvirtinimo valdymo funkcijų naudojimas

Asmeninio tapatybės nustatymo valdymas suteikia įvairių privalumų, naudojant jį šalia vartotojo tapatybės patvirtinimo. Šiame skyriuje aprašomos kai kurios patogios funkcijos, kurios naudoja asmeninį tapatybės patvirtinimą, kad išplėstų daugiafunkcių spausdintuvų galimybes, pavyzdžiui, vartotojų grupių valdymas arba asmeninių aplankų atskiriems vartotojams kūrimas.
Skyriaus ID valdymas
Aparate užregistruotus vartotojus galima organizuoti į grupes, pavyzdžiui, į skyrius, kuriems jie priklauso, ir valdyti pagal jų skyriaus ID. Ši funkcija leidžia jums peržiūrėti bendrą puslapių skaičių kiekvieno skyriaus ID arba nustatyti maksimalius puslapių limitus, kuriuos kiekviena grupė gali naudoti kopijavimui spausdinimui. Tai gali padėti sumažinti išlaidas. Skyrių ID valdymo nustatymas
Asmeninis aplankas
Vartotojai, kurie prisijungia naudodami asmeninio autentifikavimo valdymo sistemą, gali sukurti asmeninį aplanką savo reikmėms. Asmeninis aplankas gali būti nurodytas kaip nuskenuotų dokumentų siuntimo adresatas ir jį galima sukurti bendro naudojimo aplanke arba failų serveryje. Asmeninio aplanko registravimas leidžia vartotojams paprastai siųsti dokumentus sau, o tai gali veiksmingai užkirsti kelią informacijos atskleidimui dėl jos išsiuntimo ne skirtiesiems gavėjams. Asmeninių aplankų konfigūravimas
„ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“
Aplinka, naudojanti „ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“ (prieigos valdymo sistemą), gali suteikti daugiau ir tikslesnių vartotojų valdymo galimybių, leisdama kurti naujus teisių lygius bei apibrėžti, kurios funkcijos pasiekiamos kuriam teisių lygiui. „ACCESS MANAGEMENT SYSTEM“ (prieigos valdymo sistemos) naudojimas
A13F-0AC