Tamsių kraštų panaikinimas nuskaitant (rėmo naikinimas)

Nuskaitant mažesnius nei nuskaitymo formatas originalus, nuskaitytame atvaizde gali atsirasti originalo rėmo linijų. Nuskaitant storas knygas, gali atsirasti tamsūs kraštai. Ši funkcija leidžia panaikinti šias rėmo linijas ir tamsius kraštus. Taip pat galite nustatyti, kad aparatas nekopijuotų originale esančių išmuštų skylių.
Originalą su perforavimo skylėmis padėkite ant ekspozicinio stiklo. Įdėję juos į tiektuvą, galite sugadinti.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir siuntimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekrane nurodykite adresatą. Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Parinktys> <Rėmo panaikinimas>.
5
Nurodykite naikinamos srities tipą ir plotį.
Dokumentų kopijų rėmų naikinimas
1
Paspauskite <Originalo rėmo panaikinim.> ir patikrinkite <Originalo form.>.
Jei <Originalo form.> rodomas formatas skiriasi nuo jūsų pasirinkto originalo formato, paspauskite <Keisti>, kad pasirinktumėte formatą. Galima nuskaityti tik originalo formatus, rodomus jutikliniame ekrane.
2
Paspauskite <Toliau>.
3
Įveskite norimo panaikinti rėmo plotį.
Tamsių kraštų naikinimas knygų kopijose
Galite pašalinti tamsius kraštus ir centre, ir kontūro linijose, kurie atsiranda nuskaitant knygos puslapius.
1
Paspauskite <Knygos rėmo panaikinimas> ir patikrinkite <Originalo form.>.
Jei <Originalo form.> rodomas formatas skiriasi nuo knygos formato, paspauskite <Keisti>, kad pasirinktumėte formatą. Galima nuskaityti tik originalo formatus, rodomus jutikliniame ekrane.
2
Paspauskite <Toliau>.
3
Paspauskite <Centras> ar <Pusės> ir įveskite kiekvienos naikinamos srities plotį.
Perforavimo skylių naikinimas dokumentų kopijose
1
Paspauskite <Įsegim. skylių panaikinimas>  <Toliau>.
2
Pasirinkite perforavimo skylių vietą ir įveskite naikinamos srities plotį.
Jei norite reguliuoti kiekvienos kraštinės plotį atskirai, paspauskite <Originalo rėmo panaikinim.> ar <Knygos rėmo panaikinimas>, tada paspauskite <Reguliuoti atskirai>, kad įvestumėte naikinamos srities plotį.
Jei naudojate <Įsegim. skylių panaikinimas>, bus 4 mm sumažinti ir nepasirinkti kraštai.
6
Paspauskite <Gerai> <Uždaryti>.
7
Paspauskite  (Pradėti).
Originalai nuskaitomi ir pradedamas siuntimas / įrašymas.
A13F-087