Raiškumo reguliavimas nuskaitant (raiškumas)

Galite nukopijuoti atvaizdą aiškiais kontūrais ir linijomis padidindami raiškumą arba švelninti nukopijuotą vaizdą raiškumą mažindami. Naudokite šią funkciją, kai norite paryškinti neryškų tekstą ir schemas arba sumažinti muarą (mirgantis, banguotas raštas), kad išlygintumėte gatavą vaizdą.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir siuntimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekrane nurodykite adresatą. Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Parinktys>  <Raiškumas>.
5
Sureguliuokite raiškumą ir paspauskite <Gerai>.
Norėdami paryškinti neryškų tekstą nustatykite valdiklį kaip <Aukšt.>.
Norėdami sumažinti muarą nuskaitydami originalus, kuriuose yra atspausdintos nuotraukos, pvz., žurnalus ar brošiūras, nustatykite valdiklį kaip <Žem.>.
6
Paspauskite <Uždaryti>.
7
Paspauskite  (Pradėti).
Originalai nuskaitomi ir pradedamas siuntimas / įrašymas.
A13F-086