El. pašto parametrų nurodymas

Galite nurodyti temą, pranešimą, atsakymo adresą ir pirmenybę, taikomą siunčiant dokumentus kaip el. laiško priedus.
Atsakymo adresą reikia nurodyti iš adresų knygoje registruotųjų. Iš anksto registruokite norimą adresą adresų knygoje. Adresatų registravimas adresų knygelėje
Galite adresatą nurodyti iš mobiliojo įrenginio adresų knygos. Taip pat galite iš mobiliojo prietaiso į aparatą siųsti informaciją, įskaitant temą, pranešimą ir failo pavadinimą. Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir siuntimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekrane nurodykite adresatą. Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
4
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus. Originalų nuskaitymo pagrindinės operacijos
5
Paspauskite <Parinktys> ir nurodykite el. pašto parametrus.
Norėdami nurodyti temą / pranešimą
Norėdami nurodyti atsakymo adresą
Pirmenybės nurodymas
6
Paspauskite <Uždaryti>.
7
Paspauskite  (Pradėti).
Originalai nuskaitomi ir pradedamas siuntimas.
A13F-08R