Parengimas

Prieš naudojantis kiekviena aparato funkcija, būtina parengti naudojimo aplinką. Pirmiausia patvirtinkite procesus, kad užbaigtumėte „parengimą“ prieš faktinį nustatymą. Parengimas prieš naudojimą

Administratoriai ir įprasti vartotojai

Norint valdyti aparatą, rekomenduojama sukurti sistemą, kur būtų paskirtas administratorius, o įprasti vartotojai aparatą eksploatuotų valdomi administratoriaus. Administratoriai nustato aparato naudojimo taisykles ir valdo svarbias sąrankas, tokias kaip tinklai ir sauga. Prireikus administratoriai nustato kiekvieno vartotojo prieigą.
Aparato pradinio parengimo atlikimas (Parengimo instrukcija)
Vykdydami ekrane pateiktus nurodymus, galite lengvai parengti aparatą naudoti, pavyzdžiui, šitaip galite nustatyti datą, laiką ir tinklus. Parengimas naudojantis nustatymo vadovu
A13F-028