Paper Feeder PF-D

Mida/Gramatge/Tipus de paper
Capacitat dels calaixos de paper
550 fulls (80 g/m² / 75 g/m²)
640 fulls (64 g/m²)
Paper diferent a l'anterior: 60 mm o menys d'alçària
Dimensions
458 mm x 464 mm x 130 mm
Gramatge
Aproximadament 6,1 kg
A12X-026