Interior

Ranures del tòner

Carregueu els cartutxos de tòner a aquestes ranures: Y (groc) a la ranura de l'esquerra, seguit del cartutx M (magenta), C (cian) i K (negre). Substitució del cartutx de tòner

Unitat de transferència

Si hi ha un encallament de paper dins de l'equip, aixequeu la guia de transport per retirar-lo. Eliminació d'encallaments de paper

Guia de transport

Si hi ha un encallament de paper dins l'equip, eleveu la unitat de transferència i obriu aquesta guia per eliminar el paper encallat. Eliminació d'encallaments de paper
A12X-00C