Edició de les destinacions desades a la llibreta d'adreces

Després de desar destinacions, podeu canviar-ne o eliminar-ne les opcions.
1
Premeu <Opcions dest./reenv.>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Desar destinacions>.
3
Seleccioneu la destinació que vulgueu editar.
Llista desplegable d'adreces
Seleccioneu de <Llista adreces pers.>, <Llista d'adreces 1> a <Llista d'adreces 10> o <Llista adr. per admin.> per filtrar les destinacions que apareixeran a la llista d'adreces.
<Cercar per nom>
Introduïu el nom de la destinació. Torneu a prémer <Cercar per nom> per tornar a la pantalla anterior.
Llista de destinacions
Seleccioneu la destinació que vulgueu editar o eliminar.
Botó del primer caràcter
Seleccioneu el botó alfanumèric del primer caràcter del nom de destinació. Premeu <Tot> per veure totes les destinacions desades.
<Eliminar>
Permet eliminar la destinació.
<Detalls/Editar>
Permet comprovar o editar les opcions de les destinacions.
Llista desplegable de tipus de destinació
Seleccioneu (correu electrònic), (fax), (I-fax), (fitxer), o  (grup) per filtrar les destinacions que es mostren a la llista de destinacions (). Premeu <Tot> per veure totes les destinacions desades.
Quan les destinacions es gestionen mitjançant números d'accés, introduïu el número d'accés (Restricció de l'accés a destinacions desades a la llibreta d'adreces) després de prémer <Número d'accés>.
Les destinacions a <Llista adreces pers.> només es mostren per a l'usuari d'inici de sessió que les ha desat. Tot i que teniu privilegis d'administrador, no podeu veure ni editar les destinacions de la <Llista adreces pers.> per a altres usuaris.
4
Premeu <Detalls/Editar>.
Si voleu eliminar una destinació, seleccioneu la destinació i premeu <Eliminar>  <Sí>.
5
Editeu les opcions de la destinació.
Per obtenir informació sobre com editar les opcions, vegeu Desament de destinataris a la llibreta d'adreces.
6
Premeu <Bé>  <Tancar>.
A12X-04X