Correcció de la diferència de color

Si les posicions d'impressió canvien lleugerament dels colors corresponents, seguiu aquest procediment per corregir la diferència de color.
Fer un calibratge amb freqüència pot afectar la vida útil del cartutx del tòner.
Fer un calibratge quan el nivell de tòner és baix pot afectar negativament el balanç de color. Si es produeix aquest símptoma, es recomana que substituïu el cartutx de tòner que té un nivell baix.
Comprovació del nivell restant de tòner
L'ajust de gradació (calibratge) es realitza en l'equip automàticament, en funció dels canvis de l'entorn i de les condicions en les quals s'utilitza l'equip.
1
Premeu  (Config./Desar)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Correcció automàtica de canvi de color>.
2
Premeu <Inici>.
A12X-0KR