Gestió de les dades de emmagatzematge

L'Emmagatzematge de l'equip conté dades com ara informació de la llibreta d'adreces, dades de treballs no eliminats i informació de contrasenyes. En xifrar aquestes dades, podeu evitar que s'accedeixi a aquesta informació sense autorització.
El xifrat de les dades de l'Emmagatzematge no garanteix que estiguin protegides de tots els actes no autoritzats. Actueu amb precaució a l'hora de gestionar dades.
L'equip genera claus de xifratge de 128 bits i utilitza l'algoritme de xifratge AES-XTS.
A12X-0ER